Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công Văn 4612 BGDĐT 03-10-2017 Tải về
2 Công Văn 221 13-09-2016 Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học và đánh giá, xếp loại giờ dạy theo hướng đổi mới PPDH. KTĐG theo hướng phát triển năng lực học sinh Tải về
3 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 28-08-2015 Tải về
4 Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng chính Phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới chương trình SGK phổ thông 27-03-2015 Tải về
5 Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28-11-2014 Tải về
6 Công Văn 5555 BGDĐT 08-10-2014 Tải về
7 29-NQ-TW-4-11-2013 04-11-2013 Tải về
8 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
9 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về