Phần mềm scratch 2.0

Ngày đăng: Lượt xem:

Tải phần mềm scartch về giải nén ra sẽ được 2 file mới. Cài phần mềm adobe trước xong mới cài phần mềm scratch

GDE Error: Unable to determine file type from URL