Toàn cảnh hội trại 26 tháng 3 năm 2019. Phần thi gian hàng