Khai giảng tại trường THCS Gia Lâm và các trường trên toàn tỉnh