Tiết mục đạt giải 3 “Hội thi kể chuyện theo sách thiếu nhi Huyện Lâm Hà”